Изследват 840 деца от Варна за нарушения в речта

840 деца ще бъдат обхванати от програмата за логопедична терапия във Варна през учебната 2020-2021 година. Скринингът започна през месец октомври, след предварително записване през септември, съобщи Лиляна Лазарова, директор на Логопедичния център в града. Изследването включва деца от трета и четвърта група в детските градини и първи клас, при които се изследва устната реч, и ученици във втори и трети клас, при които се обследва и писмената реч. До момента при 50,7% от обследваните деца са установени нарушения в артикулацията, при 29,5% – общо недоразвитие на речта, при 9,2% – нарушения в писмената реч и при 10,6% – повече от едно комуникативни нарушение.

Заради пандемията и ограничаването на взаимодействията между ученици и логопеди във всички кабинети се провежда само индивидуална работа при строго спазване на утвърдените противоепидемични мерки. Използват се лични предпазни средства, осигурено е спазване на разстояние между дете/ученик и логопед не по-малко от 1,5 м, помещенията се дезинфекцират. Не се допускат родители в кабинетите и чакалните в Логопедичния център. На територията на община Варна има 46 логопедични кабинета, в които работят 29 специалисти, които извършват консултации в детски градини, училища и извън тях.


viber

Total
0
Споделяния

Ремаркета под наем във Варна
Подобни статии