20 нови линейки ще получат центровете за спешна медицинска помощ в София, Пловдив и Варна

Днес, 4 ноември, в 13 ч., в София Франс Ауто (бул. Ботевградско шосе 459) министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов ще получи от изпълнителя по договора и ще предаде на центровете за спешна медицинска помощ в София, Пловдив и Варна 20 нови оборудвани линейки.

Автомобилите са закупени в изпълнение на проект BG16RFOP001-4.001-0001 “Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014–2020.


viber

Total
0
Споделяния

Ремаркета под наем във Варна
Подобни статии