Община Варна продължава финансирането на слети и маломерни паралелки в училищата

Община Варна ще дофинансира слети и маломерни паралелки в 9 училища. Членовете на ПК „Наука и образование“ дадоха съгласието си за отпускане на допълнителни средства за общо 23 паралелки на територията на общината.

Необходимият финансов ресурс за обезпечаване на учебния процес е в размер на почти 213 500 лв.  Повече от половината средства – 125 600 лв., са за ОУ „Капитан Петко Войвода“ в кв. „Галата“ с 6 паралелки под норматива и ОУ „Св. Климент Охридски“ в с. Константиново с 3 слети и 1 маломерна паралелка. Там традиционно има по-малко ученици, но и двете училища отговарят на условията за осъществяване на качествен учебно-възпитателен процес. Близо са до домовете на децата и не се налага учениците да пътуват. Училището в „Галата“ обхваща и учениците от местностите „Ракитника“, „Боровец“, „Прибой“ и „Зеленика“.

От местната хазна ще бъдат дофинансирани също 4 паралелки в Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ – Варна. Паралелката  със специалност „Горско и ловно стопанство“ е единствената като професия в цяла Североизточна България.

Общината ще подпомогне финансово и СУ „Пейо К. Яворов“, I ОУ „Св. Княз Борис I“ и ОУ „Иван Вазов“, в които има по две маломерни паралелки. В двата класа в СУ „Пейо К. Яворов“, единственото средно училище в район „Вл. Варненчик“, се обучават предимно социално слаби ученици, живеещи на територията на района. Решението за дофинансирането на паралелките ще даде възможност на учениците да завършат средното си образование.

Броят на учениците в 5. и 6. клас в I ОУ „Св. Княз Борис I“, което също се намира в район „Вл. Варненчик“, намалява поради прием в Спортно училище „Георги Бенковски“, СУХНИ „Константин Преславски“ и смяна на местоживеене. В училището, освен децата от района, се обучават и ученици от околните местности. За тях I OУ „Св. Княз Борис I” е единственото разположено в близост до домовете им учебно заведение.

Мотивът за дофинансиране на паралелките в ОУ „Иван Вазов“  е, че няма друго основно училище със свободни места в района на Техникумите и същевременно учениците да се обучават в най-близкото по местоживеене учебно заведение. С финансовата помощ от страна на Общината ще се позволи запазването на двете паралелки за следващите години.

По една паралелка под норматива има в СУ „Елин Пелин“ и ОУ „Добри Войников“ в с. Каменар. Броят на учениците в Каменар е под определения минимум заради заминаване на семействата в чужбина. Осигуряването на средства от общинския бюджет ще даде възможност на учениците да продължат образованието си.

Със същия мотив се отпускат средства и за СУ „Елин Пелин“. Учениците, които учат „Софтуерни и хардуерни науки“, живеят в района на училището. По-голямата част от тях са от малцинствата и не биха продължили обучението си в друго училище.

Под норматива функционира също една сборна подготвителна група в ОУ „Панайот Волов“ в кв. „Виница“. Наличието на тази група ще даде възможност да се записват 5- и 6-годишни деца, подлежащи на задължително предучилищно обучение, през цялата учебна 2020/2021 г. В единствената детска градина в квартала няма свободни места, а отдалечеността на „Виница“ от центъра на града може да затрудни родителите, ако децата им са записани в други учебни заведения, се посочва в мотивите на администрацията.

Според Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование минималният брой ученици от I до IV клас е 16 деца в паралелка, а от V до XII клас – 18 ученици.

Предстои въпросът за дофинансиране на училищата на територията на община Варна да бъде разгледан от ПК „Финанси и бюджет“, а окончателното решение ще бъде взето от Общинския съвет.


viber

Total
0
Споделяния

Ремаркета под наем във Варна
Подобни статии