Наближава крайният срок за задължителната регистрация на кладенци

От Община Бяла информират, че наближава крайният срок за регистрация на кладенци.

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) напомня на фирмите и гражданите, собственици на водовземни съоръжения за подземни води – кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др., че до 27 ноември 2020 г. трябва да регистрират съоръженията, които са разположени в собствения им имот.

Регистрацията се извършва в Басейнова дирекция за „Черноморски район на адрес във Варна: ул. „Ал. Дякович“ № 33 лично. За улеснение на жителите на Община Бяла до 27.11.2020 г. документите за регистрацията може да се подават в сградата на общинска администрация – стая №5, след това ще бъдат входирани в Басейнова дирекция гр. Варна от служител на Общинска администрация.

Необходими документи за регистрация:

За регистрация на водоземните съоръжения не се дължат такси.

При установяване на незаконни съоръжения за водовземане от подземни води след 27 ноември 2020 г., те ще бъдат премахнати за сметка на собственика.

За допълнителна информация: Общинска администрация-гр. Бяла, ет. 1, стая №5, тел.: 051432223


viber

Total
0
Споделяния

Ремаркета под наем във Варна
Подобни статии