Магдалена Давидова – Янева е новият административен ръководител на Районен съд – Варна

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра с пълно единодушие Магдалена Давидова – Янева за председател на Районен съд – Варна за идните пет години. Членовете на съвета изразиха категоричната си подкрепа и удовлетворение от представената концепция за работа на съда, личната й мотивация, както и от дадената от Общото събрание на съдиите в Районен съд – Варна, висока оценка за нейните качества.

Магдалена Давидова е родена във Варна. Завършва висшето си образование – специалност “Право” в юридическия факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“.

Започва професионалния си път в съдебната система преди 19 години, именно в РС – Варна. Била е съдебен помощник в Окръжен съд – Варна, след което в продължение на 3 години е младши съдия в Окръжен съд – Разград и Окръжен съд – Варна. От октомври 2013 г. е съдия в Гражданско отделение на Районен съд – Варна, а от началото на 2018 г. и до настоящия момент е заместник-председател на съда.

Съдия Магдалена Давидова е преминала допълнителни квалификации и множество професионални обучения, организирани от Националния институт на правосъдието, Министерство на правосъдието и различни европейски програми в сферата на младежкото и детско правосъдие, европейското сътрудничество по граждански и търговски дела, насърчаване разрешаването на спорове чрез съдебни програми по медиация и др.


viber

Total
0
Споделяния

Ремаркета под наем във Варна
Подобни статии