Успешно премина есенната сесия на дипломантите от катедра „Строителство на сгради и съоръжения” към ВСУ

В началото на седмицата в катедра „Строителство на сгради и съоръжения” към Архитектурен факултет на ВСУ ”Черноризец Храбър” се проведоха дипломните защити на студенти от бакалавърските специалности „Строителство на сгради и съоръжения” и „Пожарна безопасност и защита на населението” и в магистърските програми „Строителни конструкции”, „Строителен инженеринг“, „Водоснабдяване и канализация” и „Пожарна и аварийна безопасност на сгради и съоръжения”. 15 бакалаври и 21 магистри успешно защитиха своите дипломни работи и заслужено получиха званието „строителен инженер“ и „инженер по пожарна безопасност“.

С предложените проектни решения на строителни конструкции, водоснабдителни, канализационни и противопожарни системи дипломантите демонстрираха инженерен подход в мисленето и реализирането на своите идеи, знания и умения да решават конкретни практически задачи в съответствие с действащата нормативна база. Дипломната изпитна комисия оцени по достойнство не само качествата на проектите, но и умението на дипломантите убедително да защитят своите разработки.

Резултатите от проведената дипломна сесия показват, че възпитаниците на катедрата са готови за предизвикателствата в конкурентната среда на пазара на труда, което е предпоставка за успешна професионална реализация на младите строителни инженери в различни направления на строителния бранш.


viber

Total
0
Споделяния

Ремаркета под наем във Варна
Подобни статии