Студенти по архитектура от ВСУ ще разработват проект за промишлена зона и производствени сгради в Девня

Студенти от специалност „Архитектура“ на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ получиха задания да изработят проекти за устройствени планове в новата индустриална територия на Девня, както и производствени сгради в нея. Това стана по време на „лекциите на терен“ по дисциплината „Производствени сгради и комплекси“, които се проведоха в Община Девня. Бъдещите архитекти се срещнаха с кмета Свилен Шитов и главния архитект Симеон Георгиев. Студентите се запознаха с плановете за обособяване на индустриална зона край града.

Кметът Свилен Шитов разказа за перспективите пред Общината за популяризиране на богатото културно-историческо наследство и за възможностите, които се предоставят на бизнеса в района.

„Ще чувате много за Девня, както във връзка с идеите ни за развитие на туризма, така и по отношение на инициативата за Общ устройствен план и обособяване на индустриална зона“, обясни градоначалникът. Той посочи, че подобно на Пловдив и Варна има нужда от такъв проект, който ще осигури инвестиции и повече работни места, не само за девненци, но и за жителите на цялата област.

Главният архитект на Община Девня Симеон Георгиев разказа за активната работа на общинската администрация в привличането на бизнес инвестиции, както и за реализирането на множество успешни проекти. Според арх. Георгиев, с приемането на плана за улична регулация на съществуващата промишлена зона са изчистени несъответствия, които до скоро са създавали спънки пред бизнеса. Той сподели, че Общината работи активно и по Общия устройствен план на града, който е на етап предварителен проект.

Студентите от III. и V. курс на специалност “Архитектура” посетиха Музея на мозайките. Директорът Иван Сутев представи любопитни подробности за архитектурата на римския град Марцианопол, който е строен по предварително изготвен план, с широки и прави улици, ориентирани по световните посоки.

Студентите получиха покана за стаж в Община Девня, за който могат да кандидатстват чрез проекта на Министерството на образованието и науката „Студентски практики – фаза 2“. Според ръководителя на групата доц. д-р арх. Цвета Жекова – преподавател в университета, това е добра възможност бъдещите специалисти да се запознаят отблизо с работата на администрацията и да надградят наученото с практика.


viber

Total
0
Споделяния

Ремаркета под наем във Варна
Подобни статии