Басейнова дирекция извърши 273 контролни проверки през месец Август

През месец август 2020 г. експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) извършиха 273 контролни проверки, от които 129 бр. извънредни проверки, свързани с проверки по постъпили жалби и сигнали, проводимост на речни русла, в т.ч. до 500 м. след язовирната стена, проверки за незаконно водовземане, проверки на обекти потенциални замърсители на Черно море ( лято 2020 г.), месечни графици и други.

От такси за осъществено право на използване на водите, предоставено с разрешително по реда на Закона за водите, са събрани суми в размер на 272 523,35 лв., от които 32 979,64лв. събрани чрез НАП от  „Водоснабдяване и канализация – Добрич“ АД.

От директора на БДЧР са издадени 13 наказателни постановления /НП/, 51  предписания, връчени са 8 акта и са събрани  общо 12 529,05лв. от издадени НП.

През месеца е осъществен контрол на обекти, потенциални замърсители на Черно море, по предварително утвърден график с РИОСВ-Варна. Извършени бяха 16 съвместни проверки на морски плажове по северното Черноморие с качество на водите по-ниско от отлично (съгласно резултатите предоставени от РЗИ).

Най – честите нарушения за периода са: неизпълнено предписание за монтиране на измервателно устройство, превишение на ползваните количества за питейно-битово водоснабдяване, незаконно водовземане от повърхностен воден обект, неизвършен химичен анализ на подземните води и др.

БДЧР, отново напомня че фирми и граждани, собственици на кладенци, сондажи, герани и каптирани извори до 27 ноември 2020 г. могат да регистрират водовземните съоръжения, разположени в собствения им имот, в съответната Басейнова дирекция за управление на водите.

Водовземни съоръжения, които не са регистрирани не могат да бъдат ползвани. Изграждането на водовземни съоръжения без разрешително, по смисъла на Закона за водите и престъпление, съгласно Наказателния кодекс.

При установяването на незаконни съоръжения за водовземане от подземни води след 27 ноември 2020 г. същите се ликвидират за сметка на собственика им, който носи и наказателна отговорност за това престъпление.


viber

Total
0
Споделяния
Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Ремаркета под наем във Варна
Подобни статии