Община Варна остава финансово стабилна и с висок кредитен рейтинг

Благодарение на гъвкавата си и последователна политика през последните години община Варна успя да запази финансовата си стабилност и през 2020 г. Кризата с коронавируса постави под сериозен натиск общинския бюджет, но беше създадена необходимата организация за още по-икономично разходване на бюджетния ресурс. Това заяви Стефка Господинова, директор на дирекция „Финанси и бюджет”, по време на публичното обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Варна за 2019 година. Дискусията се състоя по инициатива на председателя на Общинския съвет Тодор Балабанов в Юнашкия салон.

Във финансово отношение 2019-та ще бъде запомнена като успешна година. Реалният размер на получените приходи към края на годината е близо 402 млн. лева, с 15 млн. лева повече спрямо предходната година. Осигурени са разходи за всички направления по бюджета, без общината да има  просрочени задължения.

Собствените приходи са в размер на над 152 млн. лева. От тях данъчните постъпления са близо 88,5 млн. лева, със 7,2 млн. лева повече спрямо първоначално планираните. Този ръст се дължи основно на приходите от налога за придобиване на имущество по дарения и възмезден начин, който се е увеличил с близо 5,4 млн. лева.

В структурата на отчета на разходите най-голям дял заема функция “Образование” – 38 %, следвана от функция “Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” – 31 %.

Реализираната капиталова програма е в размер на 152,5 млн. лева, като 63 млн. лева от средствата са осигурени по оперативни програми и проекти. Най-крупният обект от програмата е изграждането на бул. „Васил Левски“, в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“, което възлиза на 52,5 млн. лева.

Над 9 млн. лева са инвестирани в ново строителство и в ремонти на детски градини и училища, включително в площадки за спорт и игра. За основен ремонт на уличната мрежа на територията на общината са отишли 8,7 млн. лева. За изграждането на спортни комплекси в ж.к. „Владислав Варненчик“, на ул. „Студентска“ и кв. „Виница“ са изразходвани над 2,8 млн. лева. Инвестициите в Синята зона надвишават 2,3 млн. лева.

И през 2019 г. община Варна запази високия си кредитен рейтинг. Той остава BBB със стабилна перспектива и е равен на този на държавата. Прогнозата е, че Варна ще продължи да показва стабилни финансови резултати и добра кредитоспособност в краткосрочен и средносрочен план.

Годишният финансов отчет на бюджета на община Варна за 2019 г. е одитиран и заверен от Сметната палата. Според проверяващата институция не са констатирани нарушения, неспазване на законите и недостатъци във вътрешния контрол. Община Варна е спазила и изпълнила всички показатели, гарантиращи финансова стабилност и устойчивост на общинските финанси при публичност и прозрачност на дейностите.


viber

Total
0
Споделяния
Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Ремаркета под наем във Варна
Подобни статии