Над 17,2 млн. лв. в бюджета на Община Варна са за социално подпомагане и грижи

В началото на всеки мандат стана традиция да се атакува социалната програма на общината и политиката в общинското здравеопазване. Това заяви зам.-председателят на общинския съвет д-р Янко Станев по време на заседанието на комисията по социални дейности, която обсъди и прие план-сметката за 2020г. По думите му лесна мишена са сектори в подкрепа на най-уязвимите варненци, които нямат ресурс да отговорят на атаките и да се защитят. „Но аз твърда, че социалната програма на Варна е най-добрата в страната и от 18 г. насам е еталон за останалите общини. Партньорството в изпълнението й между общината и неправителствения сектор е перфектно. Социалните услуги, които НПО управляват, работят над капацитета и това не се дофинансира. Дължим уважение на тези специалисти, които извършват социални услуги в много по-голям обем, отколкото им се плаща”, категоричен беше д-р Станев.

Думите му бяха потвърдени и от председателя на комисията д-р Лидия Маринова, която подчерта, че Варна има с какво да се гордее в социалната си програма. Според зам.-кмета Коста Базитов община Варна и занапред ще търси компетентността и експерти от неправителствения сектор, тъй като опитът сочи, че административният подход не не най-добрият в социалната сфера.

Базитов изтъкна проектите, по които се чака около 1,5 млн. лв. европейско финансиране. Той анонсира още и инициативата на общината за среща със социалния министър Деница Сачева, с народни представители и експерти, на която да се дискутира новият закон за социалните услуги, чието влизане в сила беше отложено с 6 месеца. По думите му там няма текстове, които да предизвикат толкова негативни обществени реакции и да се поставят под съмнение компетентниостта на създателите и на хората, които ще го реализират.

Тази година Община Варна ще предоставя 58 социални услуги с местно и държавно финансиране, от които 30 за пълнолетни лица и 28 – за деца и младежи. Общата макрорамка на функция „Социално подпомагане и грижи” е разчетена на 17,2 млн. лв., с близо 2,4 млн. лв. повече от 2019г.

През 2020 г. ще отвори врати нов център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително тежки множествени увреждания. Ремонтните дейности, оборудването и обзавеждането на двете помещения в район „Аспарухово“ трябва да приключат през август, а през октомври да започне предоставянето на услугата. Капацитетът е дневна грижа за 30 потребители и мобилни услуги за 60 души. Центърът ще предоставя също заместваща грижа до 14 дни в годината.
Ще бъде направен ремонт на сградата, която ще се помещава дневният център за хора с деменция. Общата стойност на проекта, финансиран основно по ОП „Региони в растеж“, е над 1,36 млн. лева, от които близо 260 хил. лева са съфинансиране от местната хазна. Реализацията на проекта трябва да приключи до края на 2020 г., а от догодина центърът да отвори врати. Предстои и изпълнението на проекта за патронажна грижа за 495 души, който нарежда Варна на първо място в страната по брой потенциални потребители. Той ще обхване пенсионери на възраст над 65 години не само от града, но и от селата в община Варна.

Социалната програма на община Варна за 2020 г. е в размер на близо 3,8 млн. лева. Тя е насочена към деинституционализацията на децата чрез превенция на изоставянето, насърчаване реализирането на услуги в общността и създаване на условия за отглеждане на децата в среда, близка до семейната. Капиталовите разходи са за над 470 хил., от които почти 300 хил. лева са за основни ремонти на социалните заведения. Предстои проектиране и основен ремонт на сградите на Комплекс за социални услуги „Гергана“, което ще струва около 143 хил. лева. Други 100 хил. лева са предвидени за преустройство на помещение за център за социални услуги на ул. „Кавала“.

Сподели
Share