АС-Варна определи като недопустима жалбата на общински съветници срещу решението на ОбС за „Дупката“

Административен съд – Варна се произнесе с определение по адм. дело №2880/2018 г., което е образувано по жалба на общинските съветници в Общински съвет – Варна Г.А.Г. и К.Т.К., против Решение № 1384-4 от Протокол № 35/5.10.2018 г. на Общински съвет – Варна, т.1; т.2; т.3; т.4; т.5. С процесното Решение е одобрена изготвената от независим оценител пазарна оценка, имаща за обект определянето на пазарната стойност на 100 % от собствения капитал на „Централен универсален магазин Варна” АД в размер на 43 244 000 лв. и се упълномощава кметът на община Варна да предприеме всички действия за осигуряване на необходимите средства, чрез отправяне на искане за целево финансиране от държавния бюджет. Жалбоподателите искат отмяна на оспорения акт като незаконосъобразен, както и отмяна на допуснатото с него предварително изпълнение.

След извършването на проверка, съдът намира жалбата за процесуално недопустима на основанията по чл.159,т.1 и т.4 от АПК. В определението си съдът сочи, че жалбата е подадена от Г. и К. в качеството им на общински съветници в Общински съвет – Варна. Обжалваното решение е прието именно от общинския съвет, действащ като колегиален орган, към чийто състав принадлежат включително и двамата жалбоподатели. Правото на оспорване срещу всички административни актове, включително тези постановени от общинските съвети, е предоставено на областните управители, на кметовете на общини и на прокуратурата. Отсъствието за общинските съветници Г. и К. на процесуално право на жалба се явява достатъчно основание за недопустимост на жалбата им. Затова съдът оставя без разглеждане жалбата на Г.А.Г. и К.Т.К. срещу решение № 1384-4 от протокол № 35/5.10.2018 г. на Общински съвет – Варна и срещу съдържащото се в него разпореждане за допускане на предварително изпълнение и прекратява образуваното въз основа на нея съдебно производство.

Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на двамата жалбоподатели, съобщават от пресцентъра на Административен съд – Варна.

Сподели
Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт изпoлзвa биcĸвитĸи и пoдoбни тexнoлoгии. Hayчeтe пoвeчe в нaшaтa Πoлитиĸa oтнocнo биcĸвитĸитe.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close