Какви са правомощията на държавния глава?

Мнозина подценяват ролята на президента в парламентарната Република България. Какви всъщност са правомощията на държавния глава, според Конституцията.

Президентът се избира пряко от народа за срок от 5 години и съгласно основният закон символизира единството на нацията и представлява държавата в международните отношения.

Държавният глава не принадлежи към нито една от трите власти – законодателна, изпълнителна и съдебна, но взаимодейства с всяка от тях.

В парламентарната Република България държавният глава насрочва изборите за народни представители, за членове на Европейския парламент и за кметове. Той може да свиква Народното събрание, ако депутатите не заседават.

Държавният глава може да инициира национален референдум. Той има право и на законодателна инициатива за промени в Конституцията.

Много важно правомощие на президента е правото му на вето върху приети от парламента закони. Ветото може да бъде преодоляно, ако Народното събрание приеме повторно закона с мнозинство повече от половината от всички народни представители.

В този случай държавният глава е длъжен в 7-дневен срок от получаването на закона да го обнародва в „Държавен вестник”.

Президентът участва и в процедурата по съставяне на правителството, като провежда консултации с парламентарните групи за съставяне на правителство. Ако министър-председателят не успее да предложи състав на Министерския съвет, държавният глава възлага мандат на втората по големина парламентарна група.

Конституцията предвижда, че при невъзможност за съставяне на парламентарно подкрепено правителство, президентът разпуска Народното събрание, насрочва избори за народни представители и назначава служебно правителство.

Президентът има право да сключва международни договори от името на държавата, след съгласуване с министрите. Държавният глава да утвърждава промени на границите.

Конституцията възлага на президента да назначава и освобождава ръководителите на дипломатическите представителства и постоянните представители на държавата в международните организации.

Може би най-важната функция на президента е, че той е върховен главнокомандващ на въоръжените сили. При необходимост той обявява състояние на война или мир.

Съгласно Конституцията, президентът оглавява Консултативния съвет за национална сигурност.

Държавният глава назначава и освобождава председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд и главния прокурор, по предложение на Висшия съдебен съвет.

Президентът участва и във формирането на Конституционния съд, като назначава четирима от неговите членове.

Държавният глава може да отправи искане до Конституционния съд – за даване на задължителни тълкувания на Конституцията; за произнасяне по искане за установяване на противоконституционност на законите и на другите актове на Народното събрание.

В своята дейност президентът се подпомага от вицепрезидент. Той може да изпълнява ограничен кръг правомощия, по изрично възлагане от страна на президента с указ.

Според основния закон държавният глава може да опрощава несъбираеми държавни вземания и да наименува обекти с национално значение.

Като обединител на нацията президентът прави обръщения, в които изразява позицията на народа. Награждаването с ордени и медали, също е поверено в ръцете на държавния глава.

Източник: EkipNews.bg

Сподели
Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *